Blog

21 produktov
Použitie sypkých sorbentov na miestach, kde dochádza k častým únikom oleja alebo iných nebezpečných látok28.07.2023

Použitie sypkých sorbentov na miestach, kde dochádza k častým únikom oleja alebo iných nebezpečných látok

Detail

  Úniky oleja a iných nebezpečných látok sú problémom, ktorý sa vyskytuje na mnohých druhoch pracovísk. Tieto nebezpečné látky môžu mať vážne negatí...

Využitie sypkých sorbentov v priemysle a v rôznych odvetviach28.07.2023

Využitie sypkých sorbentov v priemysle a v rôznych odvetviach

Detail

Sypké sorbenty patria v niektorých priemysloch a odvetviach na rovnaké miesto ako lekárnička. Zohrávajú úlohu prvej pomoci v zastavovaní a likvidácií ...

Rôzne druhy a vlastnosti sypkých sorbentov27.07.2023

Rôzne druhy a vlastnosti sypkých sorbentov

Detail

Sypký sorbent je materiál s vysokou absorpčnou schopnosťou, ktorý sa používa na zachytávanie a odstraňovanie škodlivých látok z prostredia. Jeho sorpč...

Ako pomôcť chrániť životné prostredie s použitím sypkých sorbentov?25.07.2023

Ako pomôcť chrániť životné prostredie s použitím sypkých sorbentov?

Detail

Neplánované úniky nežiadúcich látok, ako sú ropné produkty či iné nebezpečné kvapaliny, môžu byť hrozbou pre životné prostredie, či už doma alebo na p...

Ako by mohli textilné sorbenty pomôcť pri haváriách a únikoch, ako sú napríklad únik ropy z lodí alebo z kontajnera?24.07.2023

Ako by mohli textilné sorbenty pomôcť pri haváriách a únikoch, ako sú napríklad únik ropy z lodí alebo z kontajnera?

Detail

Úniky nebezpečných látok, ako sú ropné produkty, z lodí alebo kontajnerov, predstavujú vážne ohrozenie pre životné prostredie. Dôsledky týchto havárií...

Aké sú najlepšie spôsoby skladovania a nakladania s textilnými sorbentami?19.07.2023

Aké sú najlepšie spôsoby skladovania a nakladania s textilnými sorbentami?

Detail

Textilné sorbenty sú významným nástrojom pre riešenie environmentálnych problémov súvisiacich s odpadovými kvapalinami a chemickými látkami. Ich schop...

Sypké sorbenty a ochrana životného prostredia16.06.2023

Sypké sorbenty a ochrana životného prostredia

Detail

Ochrana životného prostredia je jedným z najaktuálnejších a najdôležitejších tém dnešnej doby. S narastajúcim vedomím o vplyve ľudskej činnosti na prí...

Rozdiely medzi hydrofóbnymi a hydrofilnými textilnými sorbentmi15.06.2023

Rozdiely medzi hydrofóbnymi a hydrofilnými textilnými sorbentmi

Detail

V oblasti textilných sorbentov sa často stretávame s dvomi základnými kategóriami: hydrofóbnymi a hydrofilnými. Tieto dva typy sorbentov majú výrazne ...

Ako používať sypké sorbenty na odstránenie nebezpečných látok z povrchov a z pôdy?14.06.2023

Ako používať sypké sorbenty na odstránenie nebezpečných látok z povrchov a z pôdy?

Detail

V súčasnom svete, kedy sa stretávame s rôznymi druhmi environmentálnych problémov, je dôležité nájsť účinné spôsoby odstraňovania nebezpečných látok z...

Ako môžu textilné sorbenty pomôcť znížiť environmentálne riziká12.06.2023

Ako môžu textilné sorbenty pomôcť znížiť environmentálne riziká

Detail

Environmentálne riziká sú čoraz viac spomínané témy pre životné prostredie. V mnohých priemysloch sa im zamestnanci snažia predísť, no stále nenašli n...

Ako môžu textilné sorbenty pomôcť zlepšiť vašu výrobu09.06.2023

Ako môžu textilné sorbenty pomôcť zlepšiť vašu výrobu

Detail

Textilné sorbenty sú jedným z najefektívnejších prostriedkov na absorbovanie a zadržanie rôznych nečistôt a tekutín. Ich využitie v priemyselnej výrob...

Výhody použitia textilných sorbentov oproti iným druhom sorbentov08.06.2023

Výhody použitia textilných sorbentov oproti iným druhom sorbentov

Detail

V oblasti čistenia životného prostredia a nakladania s nebezpečnými materiálmi zohráva výber vhodných sorbentov kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní efektí...

Náklady na používanie textilných sorbentov08.06.2023

Náklady na používanie textilných sorbentov

Detail

Pokiaľ ide o riadenie úniku a kontrolu nebezpečných látok, výber správneho sorpčného materiálu je rozhodujúci. Textilné sorbenty si získali značnú poz...

Kedy a prečo používať hydrofóbne sypké sorbenty a kedy sa oplatí použiť hydrofilné?07.06.2023

Kedy a prečo používať hydrofóbne sypké sorbenty a kedy sa oplatí použiť hydrofilné?

Detail

Hydrofóbne a hydrofilné sypké sorbenty predstavujú dva základné typy sorbentov, ktoré sa často využívajú pri rôznych únikoch kvapalín. Ich správne pou...

Ako používať textilné sorbenty na čistenie povrchov a odstraňovanie nebezpečných látok?07.06.2023

Ako používať textilné sorbenty na čistenie povrchov a odstraňovanie nebezpečných látok?

Detail

V pracovnom prostredí, kde úniky chemikálií, priemyselné znečisťujúce látky a environmentálne kontaminanty predstavujú významné ohrozenie, je prvoradé...

Aké sú najlepšie postupy pre likvidáciu a recykláciu sypkých sorbentov?07.06.2023

Aké sú najlepšie postupy pre likvidáciu a recykláciu sypkých sorbentov?

Detail

Správna likvidácia a recyklácia sypkých sorbentov sú základnými faktormi pri udržiavaní environmentálnej udržateľnosti a zodpovedného nakladania s odp...

Ako fungujú sypké sorbenty a ako sa správne používajú?24.05.2023

Ako fungujú sypké sorbenty a ako sa správne používajú?

Detail

Nie všetko dokážu odstrániť čistiace prostriedky či utierky. Nebezpečné tekutiny, akými sú nafta, benzín, oleje či iné ropné produkty sa likvidujú veľ...

Ako vybrať správny typ sypkého sorbentu pre vaše potreby?24.05.2023

Ako vybrať správny typ sypkého sorbentu pre vaše potreby?

Detail

Sypké sorbenty sú všestranným a účinným riešením na čistenie rozliatych alebo unikajúcich látok v rôznych prostrediach. Sú dostupné v rôznych materiál...

Ako zvoliť správny typ textilného sorbentu pre vaše potreby?24.05.2023

Ako zvoliť správny typ textilného sorbentu pre vaše potreby?

Detail

Textilné sorbenty sú dôležitým nástrojom na zabezpečenie únikov kvapalín v rôznych prostrediach, od prírody okolo nás až po priemyselné stroje a zaria...

Čo sú textilné sorbenty a ako fungujú?24.05.2023

Čo sú textilné sorbenty a ako fungujú?

Detail

Textilné sorbenty sú materiály vyrobené z netkaných textílií, ktoré sú určené na absorbovanie alebo adsorbovanie tekutín, najmä ropných produktov, ako...

Sypké sorbenty vs. iné metódy čistenia24.05.2023

Sypké sorbenty vs. iné metódy čistenia

Detail

Sypké sorbenty vs. iné metódy čistenie Čistenie je základným aspektom mnohých priemyselných procesov, od odstraňovania znečisťujúcich látok z odpado...