Ako vybrať správny typ sypkého sorbentu pre vaše potreby?

Sypké sorbenty sú všestranným a účinným riešením na čistenie rozliatych alebo unikajúcich látok v rôznych prostrediach. Sú dostupné v rôznych materiáloch, veľkostiach a tvaroch, pričom každý je navrhnutý tak, aby riešil špecifické typy rozliatych látok alebo tekutín. Výber správneho typu sypkého sorbentu pre vaše potreby môže zabezpečiť optimálne výsledky a minimalizovať potenciálne riziká.

V tomto článku rozoberieme kľúčové faktory, ktoré treba zvážiť pri výbere správneho typu sypkého sorbentu pre vaše potreby. Preskúmame rôzne typy dostupných sorbentov, ich vlastnosti a charakteristiky a faktory, ktoré ovplyvňujú ich účinnosť.

Všeobecné typy sypkých sorbentov

Vo všeobecnosti poznáme dva typy sypkých sorbentov podľa ich vlastností. Ako prvý je univerzálny sorbent, alebo aj hydrofilný, ktorého vlastnosti môžeme poznať podľa jeho názvu. Ide o rýchle a ľahké použitie v krízových situáciách, predovšetkým na elimináciu ropných produktov ale aj iných nebezpečných kvapalných látok. Je vhodný na odstránenie kvapalín z ciest a pevných plôch.

Druhým typom je hydrofóbny sorbent, ktorý je vhodný na zachytenie nebezpečných látok na vodnej hladine ale aj pevnom povrchu. Absorbuje teda ropné produkty, ako je nafta, benzín alebo oleje, z povrchov vody bez toho, aby absorboval aj samotnú vodu. Má vysokú sorpčnú vlastnosť, vďaka čomu je skvelou voľbou pri unikaní ropných tekutín do riek alebo jazier.

Materiály sypkých sorbentov

Polyuretán

Sypký sorbent vyrobený z polyuretánu je vysoko absorpčný materiál, ktorý v sebe dokáže efektívne zachytiť a zadržať nežiadúce kvapaliny ropnej povahy, ako sú rôzne uhľovodíkové palivá a oleje všetkého druhu. Štruktúra polyuretánového sorbentu poskytuje veľkú absorpčnú plochu a dokáže zadržať až niekoľkonásobok svojej hmotnosti v tekutinách. Je ľahký a jednoducho sa s ním manipuluje.

Je hydrofóbny a dokáže plávať na vodnej hladine, aby absorboval plávajúce oleje. Pri použití na vodnej hladine ale aj na pevnom povrchu, je vďaka týmto vlastnostiam zabezpečene maximálne zníženie nákladov na likvidáciu nebezpečnej látky. Náklady vznikajú len na likvidáciu samotnej nebezpečnej látky a spojiva vo forme sorbentu. Nelikviduje sa zbytočne nasorbovaná voda, alebo priamo kontaminovaná voda. Bežne sa používa tento druh sorbentu v priemyselných, environmentálnych ale aj riečnych či námorných priestoroch. Ide o všestrannú a efektívnu možnosť na zadržiavanie a čistenie rozliatych látok v rôznych prostrediach.

Minerály

Minerálny sypký sorbent označuje typ sypkého sorbentu vyrobeného z prírodných minerálov, ako je kremelina, zeolit a bentonit. Minerálne sypké sorbenty sú vysoko absorpčné a maximálne účinné pri absorpcii olejov, palív a iných uhľovodíkov z pevných povrchov, hlavne cestných komunikácií a podobne. Výborne zachytávajú však aj iné nebezpečné kvapaliny ako sú chladiace kvapliny, rôzne emulzie a tiež radu chemických látok. Sú tiež netoxické a biologicky odbúrateľné, vďaka čomu sú vhodné na čistenie životného prostredia.

Takéto sorbenty majú veľký povrch, čo im umožňuje rýchlo absorbovať a zadržať rôzne tekutiny. Používajú sa v environmentálnych a priemyselných prostrediach, pri reakcii na rozliate tekutiny, čistenie nebezpečného odpadu alebo sanitáciu pôdy. Sú nákladovo efektívne a udržateľné. Ich maximálne efektívnosť pri zásahu na pozemných komunikáciách je daná aj ich vyššou hmotnosťou, ktorá v exteriéroch zabezpečí, že maximum sorbentu je naozaj efektívne využitého a nie poveternostným podmienkami (vietor) rozfúkaného do okolia ako pri ľahších sorpčných prostriedkoch. Veľkou výhodou je tiež nehorľavosť tohto druhu sorbentu, čo môže byť pri zachytávaní horľavých látok obzvlášť dôležité.

Rašelina

Rašelinový sypký sorbent označuje typ sypkého sorbentu vyrobeného z prírodnej rašeliny. Rašelina je vysoko absorpčný materiál, ktorý dokáže efektívne zachytiť a zadržať kvapaliny, ako sú oleje, palivá či iné nebezpečné kvapalné látky. Vďaka svojim hydrofóbnym vlastnostiam sa dá efektívne použiť pre sorpciu týchto látok na pevnom povrchu ale aj na vodnej hladine.

Rašelina je obnoviteľný a udržateľný zdroj, ktorý je hojný v mnohých častiach sveta. Je tiež biologicky odbúrateľný a po použití sa dá bezpečne zlikvidovať. Je však dôležité poznamenať, že používanie rašeliny ako sorpčného materiálu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie, ako je strata biotopov a emisie uhlíka z degradácie rašelinísk.

Aký sorbent teda zvoliť?

Je to v podstate jednoduché. Polyuretánový sorbet je vhodný na absorpciu nečistôt z priestorov, kde sa vyskytuje voda. Takýto sorbent pohltí iba kvapaliny ropnej povahy, vďaka čomu vyčistí vodu od škodlivín a zníži náklady na likvidáciu nebezpečnej látky. Minerálny sypký sorbent je najvhodnejší na čistenie nebezpečného odpadu a sanitáciu ciest chodníkov a rôznych spevnených plôch. Často sa nazýva univerzálny, pretože je vhodný na všestranné použitie a likviduje celý rad kvapalín, aj iné látky ako len ropnej povahy. A na koniec, rašelinový sorbent je ekologický sorpčný prostriedok, ktorý taktiež slúži na likvidáciu celého spektra nebezpečných látok s rozdielom, že ide o obnoviteľný zdroj sorbentu.

Vytvorené24. 5. 2023