Čo sú textilné sorbenty a ako fungujú?

Textilné sorbenty sú materiály vyrobené z netkaných textílií, ktoré sú určené na absorbovanie alebo adsorbovanie tekutín, najmä ropných produktov, ako sú oleje alebo rôzne chemikálie. Používajú sa aj na čistenie ropných škvŕn a iných typov kvapalného znečistenia. Tieto materiály sa stávajú čoraz obľúbenejšími na použitie pri čistení životného prostredia, v priemyselných prostrediach a dokonca aj v spotrebných výrobkoch, ako sú čistiace prostriedky. Jedinečné vlastnosti textilných sorbentov im umožňujú selektívne absorbovať určité látky a zároveň odpudzovať iné, čo z nich robí vysoko účinný nástroj na zvládanie rozliatia a únikov. V tomto článku si povieme viac o textilných sorbentoch, ich funkciách, či použití.

Ako vyzerá textilný sorbent?

Textilné sorbenty môžu mať rôzne formy a tvary v závislosti od ich zamýšľaného použitia a materiálov použitých na ich výrobu. Niektoré textilné sorbenty môžete nájsť vo forme rohože, koberca, vankúša, či v tvare hada. Každý typ slúži na inú formu použitia, preto je možné si vybrať tvar, ktorý vyhovuje práve vašim potrebám.

Rohože vyzerajú ako hrubé obdĺžnikové utierky a používajú sa na absorbovanie rozliatych kvapalín na pevných povrchoch alebo aj na vodných plochách podľa ich prevedenia. Sú dostupné v rôznych veľkostiach a hrúbkach a môžu byť vyrobené z materiálov ako je polypropylén, polyester či prírodné vlákna.

Koberce sa dodávajú v celých rolkách a môžu sa trhať alebo rezať na menšie kusy, prípadne na vyššie spomínané rohože. Bežne sa používajú na pokrytie väčších plôch, kde môže unikať alebo už je uniknutá nebezpečná kvapalina. Môžu byť vyrobené z materiálov ako je polypropylén alebo polyester a sú dostupné v rôznych šírkach a dĺžkach.

Vankúše slúžia na absorbovanie väčšieho množstva uniknutej nebezpečnej kvapalnej látky, nakoľko nie sú ploché, a dokážu absorbovať viac tekutín ako rohože či koberce. Používajú sa tiež ako prevencia na miesta, kde hrozia odkvapy alebo úniky nebezpečnej látky. Svoj názov majú odvodený od vankúšov, pretože tvarom pripomínajú malé vankúše ako ich bežne poznáme. Tento druh textilného sorbentu sa vyrába z rovnakých materiáloch ako rohože či koberce.

Sorpčné hady slúžia na zadržiavanie tekutín v určitom priestore. Podľa prevedenia môže ísť o ohraničnenie uniknutej nebepečnej látky na pevnom povrchu, alebo tiež na vodnej hladine. Prípadne tvoria bariéru pri samotnom zásahu, aby sa rozliata látka nešírila ďalej do priestoru. Ide o dlhý valcovitý tvar, ktorý je možné dostať v rôznych priemeroch a dĺžkach. Hlavne na vodné plochy sa používajú dĺžky až do 10 metrov a priemery až do 20 centimetrov. Takéto hady sa zvyčajne dajú nadpájať pomocou karabín do väčších celkov a dokážu vytvoriť bariéru aj na širšom vodnom toku. Voláme ich tiež sorpčné norné steny.

Ako fungujú textilné sorbenty?

Textilné sorbenty fungujú prostredníctvom procesu nazývaného adsorpcia, čo je adhézia molekúl k povrchu. Keď sa textilný sorbent dostane do kontaktu s kvapalinou, kvapalina sa vtiahne do pórov alebo medzier materiálu, kde sa zachytí a drží na mieste.

Účinnosť textilného sorbentu závisí od jeho materiálových vlastností, ako je veľkosť pórov, plocha povrchu a chémia povrchu. Tieto vlastnosti môžu byť prispôsobené tak, aby selektívne adsorbovali špecifické kvapaliny alebo chemikálie a zároveň odpudzovali ostatné. Napríklad sorbent určený na adsorbovanie oleja môže byť vyrobený z hydrofóbneho (vodu odpudzujúceho) materiálu, ktorý mu umožňuje selektívne adsorbovať olej a zároveň odpudzovať vodu.

Niektoré textilné sorbenty využívajú okrem adsorpcie aj absorpciu, čo je proces nasávania a zadržiavania kvapaliny vo vláknach materiálu. To môže byť užitočné v situáciách, keď je potrebné rozliatu tekutinu zachytiť v špecifickej oblasti.

Keď textilný sorbent absorbuje kvapalinu, môže byť zlikvidovaný rôznymi spôsobmi v závislosti od toho ako sa likviduje v ňom nasorbovaná látka a daných predpisov v oblasti, v ktorej došlo k úniku. Textilné sorbenty je možné pri veľkých haváriách a únikoch veľkého rozsahu aj opätovne použiť po vyžmýkaní naabsorbovanej látky, ale väčšinou sú určené na jednorazové použitie a po absorbovaní tekutiny sa likvidujú. Celkovo sú textilné sorbenty efektívnym a ekologickým riešením na zvládnutie rozliatia a únikov v rôznych prostrediach, pretože tvoria iba malú časť celkového odpadu po zásahu pri úniku nebezpečnej látky.

Postup na správnu manipuláciu s textilnými sorbentami

Proces používania textilných sorbentov bude závisieť od špecifickej formy použitého sorbentu a od typu úniku, ktorý je potrebné vyčistiť. Niektoré všeobecné kroky pri používaní textilných sorbentov však zahŕňajú:

  • Učenie typu a množstva úniku kvapaliny
  • Určenie bezpečnostných rizík (v prípade, že sa jedná o životu nebezpečné látky)
  • Výber vhodného typu textilného sorbentu
  • Zastavenie šírenia kvapaliny do okolia
  • Aplikácia textilného sorbentu na miesto úniku alebo všade, kde je to potrebné
  • Čas absorpcie, ktorý sa môže líšiť od veľkosti úniku
  • Likvidácia sorbentu podľa predpisov či návodu

Je dôležité dodržiavať všetky bezpečnostné pokyny a predpisy pre používanie a likvidáciu textilných sorbentov. Celkovo sú textilné sorbenty vysoko účinným a všestranným nástrojom na zvládanie rozliatych látok v rôznych prostrediach.

Vytvorené24. 5. 2023