Použitie sypkých sorbentov na miestach, kde dochádza k častým únikom oleja alebo iných nebezpečných látok

 

Úniky oleja a iných nebezpečných látok sú problémom, ktorý sa vyskytuje na mnohých druhoch pracovísk. Tieto nebezpečné látky môžu mať vážne negatívne dopady na životné prostredie, zdravie ľudí a ekonomiku. Preto je veľmi dôležité mať účinné a spoľahlivé metódy na rýchle a efektívne zvládnutie takýchto situácií.

Jednou z najefektívnejších metód je použitie sypkých sorbentov. Tieto sorbenty sú vyrobené z materiálov, ktoré majú schopnosť absorbovať a zachytávať nebezpečné látky, ako je olej, ropné produkty a iné chemikálie. Sypké sorbenty v našej ponuke majú veľkú absorpčnú kapacitu, vďaka čomu umožňujú účinné zachytenie a zadržanie nebezpečných látok.

Výhody sypkých sorbentov pri únikoch oleja a iných nebezpečných látok

Miesta, kde sa s únikmi stretávame najčastejšie

Priemyselné závody

Priemyselné prevádzky sú často miestami, kde sa manipuluje s olejmi, chemikáliami a inými nebezpečnými látkami. Poruchy v systémoch, chyby pri manipulácii alebo nehody môžu viesť k únikom týchto látok, preto je potrebné, aby boli pracovníci pripravení na odstránenie únikov v čo najkratšom čase.

Prístavy a lodné prepravné linky

Prístavy sú významnými centrami pre medzinárodnú prepravu a manipuláciu s ropnými a inými nebezpečnými látkami. Nehody pri manipulácii s týmito látkami počas nakladania alebo vykladania môžu spôsobiť úniky nebezpečných látok do vodných tokov. Pre tieto úniky je najvhodnejší hydrofóbny sypký sorbent, ako ÖL-EX, ktorý efektívne absorbuje ropné produkty či olejové tekutiny, pričom sa naň nenaviaže voda. Rovnako tiež môže vznikať únik pri samotnej lodnej doprave z pohonných agregátov, čo môže značne poškodiť vodný ekosystém.

Skladovacie zariadenia

Skladovacie zariadenia pre oleje a chemikálie, ako sú nádrže a cisterny, predstavujú riziko únikov, najmä ak sú poškodené alebo nedostatočne udržiavané. Aj napriek stavu nádob skladujúcich oleje alebo chemikálie, môže únik vzniknúť aj pri ich manipulácií, preto je potrebné byť vždy v strehu a mať po ruke sorbent, ktorý eliminuje únik a účinne ho zlikviduje.

Dopravné nehody

Pri dopravných nehodách, kedy je poškodené auto v prednej časti, môže prísť k únikom motorového oleja či iných prevádzkových kvapalín, ktoré sa v obehu auta nachádzajú. Pri strete dvoch vozidiel môže prísť k požiaru, preto je potrebné prihliadať na to, aby bol sorbent nehorľavý a vysoko absorpčný ako napríklad  AKRASORB. Autonehody sa odohrávajú aj v tesnosti zelene, preto by sa na mieste nehody mali zlikvidovať všetky nežiadúce tekutiny, ktoré by mohli vniknúť do prírody.

Autoservisy a gastronomické zariadenia

Obe tieto pracovné prostredia spája práca s rôznymi typmi olejov. Sypký sorbent je dôležitou súčasťou najmä pre likvidovanie mastných tekutín, ale aj pre zabezpečenie pracoviska pre zamestnancov, ktorí sa pri únikoch oleja môžu zraniť pošmyknutím. Aj v takýchto nenápadných pracoviskách nenechávajte nič na náhodu a zaobstarajte si sypký sorbent, alebo siahnite po textilnom sorbente, ktorý môžete využívať počas celého času práce, napríklad ako podložka pod zaolejované nástroje či komponenty, s ktorými pracujete.

 

S únikmi olejov či iných nebezpečných látok sa môžete stretnúť skutočne kdekoľvek. Či už ste pracovník, alebo vlastníte firmu, v ktorej je manipulácia s týmito látkami na dennej báze, zabezpečte sa sypkými sorbentami v prípade akýchkoľvek nehôd spojených s únikmi nežiadúcich látok. Vždy je lepšie byť pripravený, ako nechať úniky týchto látok rozšíriť sa ďalej, nedajbože do prírody či vodných tokov.

Vytvorené28. 7. 2023