O nás

Sme špecialisti na dodávku sorpčných materiálov a havarijných súprav pre likvidáciu neželaného úniku nebezpečných kvapalných látok. Staráme sa aj o to, aby bola Vaša prevádzka vybavená vhodnými prostriedkami tak, aby podľa možnosti k týmto situáciám vôbec nedochádzalo. Pokiaľ sa tak však stane, je dôležité byť na takúto udalosť pripravený. Naša práca je pre nás viac ako len prácou. Je to hlavne radosť budovať dlhodobú spoluprácu, byť partnerom na ktorého sa môžete spoľahnúť. Našim cieľom je pomáhať Vám riešiť situácie a problémy s ktorými sa pri svojej činnosti môžete stretnúť.    

Spoločnosť AKRA CLEAN, s. r. o. je zameraná na poskytovanie komplexných služieb v oblasti ekológie a čistoty pracovného prostredia. Okrem dodávok havarijného materiálu sa radi postaráme komplexne o čistenie a upratovanie ako administratívnych, tak aj výrobných  priestorov Vašej spoločnosti. Tiež o komunálne služby vo Vašom areáli. Tak, aby ste Vy mali priestor plne sa venovať svojej primárnej činnosti.